بیست و یکمین جلسه کارگروه آموزش حکمت برای کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

بیست و یکمین جلسه کارگروه آموزش حکمت برای کودکان و نوجوانان با موضوع “چیستی تحقیق و نقش آن در یادگیری با تاکید برآراء جان دوئی” با ارائه حجت الاسلام دکتر محمد صادق علیپور شنبه 12 آذر 1401ساعت 18:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت(حضوری و مجازی) برگزار می شود.