خانه معاونت ها بین الملل

بین الملل

بنر برگه های مجمع عالی حکمت اسلامی

در راستای گفتمان سازی فلسفه اسلامی در عرصه بین الملل و تعاملات بین المللی مجمع عالی حکمت اسلامی، معاونت بین الملل فعالیت خود را آغاز کرد. امید است با طراحی و تدوین اهداف و برنامه ها نسبت به ورود مباحث حکمت اسلامی در عرصه بین الملل و آشنایی اندیشمندان خارجی با این ظرفیت عظیم، اقدامات موثری صورت گیرد.

در حال حاضر حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن قمی معاون بین الملل مجمع عالی حکمت اسلامی می باشند.