ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ 95 1401/03/10 نشست علمی حکمرانی و سیاستگذاری از دیدگاه امام خمینی(ره) حجج اسلام دکتر محمدجواد نوروزی، دکتر نجف لک زایی  محمدباقر خراسانی نمایش
۲ 1401/06/24 فلسفه آموزش عالی با توجه به بُعد جامعه شناختی دکتر مسعود فراست خواه

آقای سفید خوش

دکتر حمید دهقانیان نمایش
3 1401/08/24 ویژگی های شاخص استاد فکر با محوریت علامه طباطبائی حجج اسلام آقایان دکتر سیداحمد غفاری و دکتر محمدعلی برکتین حجت الاسلام محمود امیریان
4 1401/09/03 فلسفه و اخلاق اجتماعی حجج اسلام دکتر عبدالله محمدی، دکترجمال سروش و جناب آقای دکتر احمد شه‌گلی دکتر حسن لاهوتیان نمایش
5 1401/09/10 جایگاه روایات در روش تفسیری علامه طباطبایی(ره) آیت الله رجبی و حجت الاسلام دکتر علی اکبر بابایی دکتر محسن کریمی قدوسی نمایش
6 1401/11/05 ابتکارات فلسفه اخلاقی علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه حجج اسلام دکتر مجتبی مصباح و دکتر جمال سروش محمدرضا گنجیان مقدم نمایش
7 1401/11/20 بررسی بعد اخلاقی جهاد تبیین دکتر جمال سروش و دکتر عبدالله محمدی منفرد حسن لاهوتیان نمایش
8 1401/12/10 تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از منظر فلسفه سیاسی اسلامی حجج اسلام دکتر نجف لک زایی و دکتر غلامرضا بهروزی لک محمد باقر خراسانی نمایش

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ ۸۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ بررسی جریان نو صدرایی عبدالرسول عبودیت محمد رضاپور نمایش نمایش
۲ ۸۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ویژگی های مکتب صدرایی
سید یدالله یزدان پناه محمد رضاپور نمایش نمایش
3 89 1400/05/09 حکمت اشراق؛ چیستی و ویژگی ها علی امینی نژاد و محمد مهدی گرجیان روح الله موسوی نمایش
4 90 1400/08/20 معناشناسی موضوع های اخلاق نزد علامه طباطبایی محمدفتحعلی خانی وحسین احمدی جمال سروش نمایش نمایش
5 91 1400/08/27 مستند قرآنی فلسفه سیاسی علامه طباطبایی محمدجواد نوروزی و احمدرضا یزدانی مقدم محسن جبارنژاد نمایش نمایش
6 92 1400/10/09 نقد کتاب سیاست الهیه در حکمت متعالیه عبدالحسین خسروپناه و علی رضائیان مرتضی جوادی آملی شریف لک زایی نمایش نمایش
7 93 1400/12/05 عصب شناسی الهیات(رابطه دین و تجربیات معنوی با عصب شناسی) حمیدرضا شاکرین، علیرضا قائمی نیا و محمدحسن مرصعی محمد جعفری نمایش نمایش
8 94 1400/12/08 حکمت عملی از منظر حکیم سبزواری عبدالحسین خسروپناه، امین عابدی نژاد و مسلم گریوانی سیداحمد غفاری نمایش

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ ۷۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ علم النفس اشراقی سید یدالله یزدان پناه وحید واحد جوان نمایش
۲ ۸۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ بررسی آثار و نوآوری های منطقی ابن سینا عسکری سلیمانی امیری محمدباقر خراسانی نمایش
۳ ۸۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ نقش علوم عقلی در تمدن نوین اسلامی محسن الویری و حبیب الله بابایی مسعود آذربایجانی نمایش نمایش
۴ ۸۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ دولت در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی نجف لک زایی و احمدرضا یزدانی مقدم محسن جبارنژاد نمایش نمایش
۵ ۸۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ گفتگوی فلسفه اسلامی و فیزیک؛ ظرفیت ها و چالش ها عبدالحسین خسروپناه و ابراهیم اصولی مهدی عاشوری نمایش
۶ ۸۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ بررسی دیدگاه حضرت آیت الله علامه مصباح در باب تحول علوم انسانی سید محمد غروی، حمید پارسانیا و علی مصباح محمدعلی محیطی اردکان
۷ ۸۵ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ تجربه دولت سازی در چهاردهه پس از انقلاب اسلامی نجف لک زایی شریف لک زایی نمایش
۸ ۸۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران مسعود آذربایجانی و علی لطیفی هادی موسوی نمایش

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ ۷۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ چیستی حکمت عملی و ضرورت احیاء آن در جهان معاصر سید یدالله یزدان پناه و محسن جوادی زهیر انصاریان نمایش نمایش
۲ ۷۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ اندیشه‌های شهید مطهری و تمدن نوین اسلامی آیت الله العظمی سبحانی، علیرضا اعرافی، حمید پارسانیا نمایش
۳ ۷۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ جایگاه علوم عقلی در گام دوم انقلاب  حمید پارسانیا و دکتر عبدالحسین خسروپناه سید احمد غفاری نمایش نمایش
۴ ۷۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در خصوص فلسفه های مضاف حمید پارسانیا  و ابوالفضل کیاشمشکی قاسم ابراهیمی پور نمایش
۵ ۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ بررسی و نقد ادله جدید الحاد رضا اکبری ، سید حسن حسینی و حمیدرضا شاکرین سید فخرالدین طباطبایی نمایش نمایش
۶ ۷۷ ۹۸/۱۰/۰۵ اخلاق و معنویت در گام دوم انقلاب ابوالفضل ساجدی و احمدحسین شریفی حسن محیطی نمایش نمایش
۷ ۷۸ ۹۸/۱۱/۱۷ اخلاق سیاسی علیرضا صدرا ، نجف لک زایی و محمدجواد نوروزی مرتضی یوسفی راد نمایش نمایش

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ ۶۵ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ مفهوم شناسی و شاخصه های عقلانیت وحیانی سید یدالله یزدان پناه و حمید پارسانیا قاسم ابراهیمی­ پور نمایش نمایش
۲ ۶۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ بررسی تطبیقی نظریۀ تجدد امثال و حرکت جوهری حمید پارسانیا، حسن رمضانی و عبدالرسول عبودیت علی امینی نژاد نمایش نمایش
۳ ۶۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ حکمت و سیاست در اندیشه علامه طباطبایی (ره) احمد واعظی، نجف لک زایی، علیرضا صدرا مرتضی یوسفی راد نمایش نمایش
۴ ۶۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ نیم نگاهی به تطورات مباحث فلسفه دین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ابوالفضل ساجدی، حمیدرضا آیت اللهی محمد جعفری هرندی نمایش نمایش
۵ ۶۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ هم اندیشی در باب گفتگوی میان هگل و فیلسوفان مسلمان سید یدالله یزدان پناه، حمید پارسانیا، عسکری سلیمانی امیری، سید حمید طالب زاده، سید محمدرضا حسینی بهشتی، مجید احسن خانم شمس الملوک مصطفوی نمایش نمایش
۶ ۷۰ ۹۷/۱۱/۰۶ دلالت های تربیتی فلسفه زیبایی شناسی مهدی همازاده، میثم سفید خوش، خانم جمیله علم الهدی علی نهاوندی نمایش نمایش
۷ ۷۱ ۹۷/۱۲/۰۲ نقش اخلاق اسلامی در سبک زندگی احمدحسین شریفی و محمدسعید مهدوی کنی مهدی فصیحی نمایش نمایش

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ ۵۳ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ تداخل موجودات یا معیّت قیومیه غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی محمدمهدی گرجیان نمایش
۲ ۵۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ نگاهی مجدد به ادله تجرد نفس با عنایت به اشکالات فیزیکالیسم نوین یاسر پوراسماعیل و محمد سادات منصوری محمد رضاپور نمایش
۳ ۵۵ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ فلسفه سیاسی صدرالمتألهین مرتضی جوادی آملی، نجف لک زایی و بهرام دلیر مهدی امیدی نمایش
۴ ۵۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ نوآوری های کلامی علامه خفری محمدتقی سبحانی و محمدصفر جبرئیلی مهدی کریمی نمایش
۵ ۵۷ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ امتداد نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در علوم اجتماعی ابوالفضل کیاشمشکی علی امینی نژاد نمایش
۶ ۵۸ ۱۳۹۶/۰۹/۹ نقد و بررسی معنویت مدرن سید احمد غفاری قره باغ و محمد جعفری جواد گلی نمایش
۷ ۵۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ رابطه فقه و اخلاق آیت الله اعرافی و آیت الله محسن اراکی محمد هدایتی نمایش
۸ ۶۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ نقش عقل عملی در علوم انسانی سید یدالله یزدان پناه و علی مصباح محمد فتحعلی خانی نمایش نمایش
۹ ۶۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ نقد قرائت انسانی از دین ابوالفضل ساجدی و احمدحسین شریفی محمد جعفری نمایش
۱۰ ۶۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ظرفیت های فلسفه حقوق جهت اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی احمد واعظی و محمود حکمت نیا محمد حسینی نمایش نمایش
۱۱ ۶۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ زمان در ماوراء طبیعت (جلسه دوم) غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی محمدتقی یوسفی نمایش نمایش
۱۲ ۶۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ فلسفه علم کلام سیدسجاد ایزدهی، عبدالحسین خسروپناه، عزالدین رضانژاد محمدصفر جبرئیلی نمایش نمایش

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ ۴۴ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ بازشناسی جریان های تکفیری معاصر عزالدین رضانژاد محمدباقر خراسانی نمایش
۲ ۴۵ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ چیستی، ضرورت و اهداف فلسفه مضاف علی اکبر رشاد، عبدالحسین خسروپناه و حمید پارسانیا مجتبی مصباح نمایش
۳ ۴۶ ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران ناصرالدین علی تقویان، مسعود آذربایجانی و خانم جمیله علم الهدی هادی موسوی نمایش
۴ ۴۷ ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ نقش علامه طباطبایی در امتدادبخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسلامی حمید پارسانیا، یدالله یزدان پناه علی امینی نژاد نمایش
۵ ۴۸ ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ «ماچرا اینجاییم؛ اصل آنتروپیک (فرض محوریت انسان در کائنات) و جنبه های فلسفی آن» حامد صفایی پور و ابراهیم آزادگان سید محمدتقی موحد ابطحی نمایش
۶ ۴۹ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ تبیین و بررسی حیث التفاتی و تأثیر آن در نگرش به نفس محمدعلی عبداللهی و علیرضا قائمی­ نیا رحمت الله رضایی نمایش
۷ ۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ زمان در ماوراء طبیعت غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی محمد تقی یوسفی نمایش
۸ ۵۱ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی حمید پارسانیا، علیرضا صدرا و نجف لک زایی شریف لک زایی نمایش
۹ ۵۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ حدوث و قدم و کیهان شناسی جدید؛ نقد دیدگاه هاوکینک در این زمینه میثم توکلی بینا، علیرضا جلالی فر و علی عباسی سید محمدتقی موحد ابطحی نمایش

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ ۴۸ ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ مناسبات دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی نجف لک زایی و علیرضا صدرا محمدباقر خراسانی نمایش
۲ ۴۹ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ بازخوانی و باز تعریف علوم اجتماعی از منظر حکمت صدرایی حمید پارسانیا و عبدالحسین خسروپناه علی امینی نژاد نمایش
۳ ۵۰ ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ علم تفصیلی خدا به ماسوی الله قبل از خلق غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی علی امینی نژاد نمایش
۴ ۵۱ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ نقش علامه طباطبایی در احیاء حکمت اسلامی احمد احمدی و احمد بهشتی علی امینی نژاد نمایش
۵ ۵۲ ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ نقد و بررسی نظریه این­ همانی ذهن و مغز احمدرضا همتی و امیر صائمی محمدتقی یوسفی نمایش
۶ ۵۳ ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ عدم تناهی واجب تعالی، مفهوم، مبانی و نتایج غلامرضا فیاضی و حسن رمضانی محمدمهدی گرجیان نمایش
۷ ۵۴ ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ انسان و سلامت محمدصادق شجاعی رضا حیبی نمایش
۸ ۵۵ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ انرژی در فیزیک و فلسفه مهدی گلشنی و علی عباسی سید محمدتقی موحد ابطحی نمایش

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ ۴۳ ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ نقش صدرالمتالهین در علوم اسلامی(ظرفیت شناسی حکمت متعالیه برای دانش کلام) حسن رمضانی و علی امینی نژاد نمایش
۲ ۴۴ ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ برهان وجودی در اندیشه اسلامی (۲) علی افضلی و عسکری سلیمانی امیری محمد جعفری هرندی نمایش
۳ ۴۵ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ فطرت؛ راه یا برهان شناخت خدا مسعود آذربایجانی، رضا برنجکار و محمدمهدی گرجیان عز الدین رضانژاد نمایش
۴ ۴۶ ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ بهترین تقریر از فطرت برای معرفت خدا و شیوه های شکوفایی فطرت رضا برنجکار و محمدمهدی گرجیان عز الدین رضانژاد نمایش
۵ ۴۷ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ جایگاه اعیان ثابته در علم خدا حسن رمضانی و حسن معلمی علی امینی نژاد نمایش

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ ۴۰ ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ کثرت از منظر عرفان؛ حقیقت یا پندار سید یدالله یزدان پناه و حسن رمضانی علی امینی نژاد نمایش
۲ ۴۱ ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ دومین نشست ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی علی اکبر رشاد و علیرضا اعرافی علی شیروانی نمایش
۳ ۴۲ ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ برهان وجودی در اندیشه اسلامی علی افضلی، غلامرضا فیاضی و علی شیروانی محمد جعفری هرندی نمایش

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ ۳۳ ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ هویت شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن و علم النفس محمد غروی، حسن معلمی و رضا اکبری مهدی ذاکری نمایش
۲ ۳۴ ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ مهدویت، نگاهی به پژوهش‌های نو آیت الله محمد امامی کاشانی و علی عباسی عزالدین رضانژاد نمایش
۳ ۳۵ ۱۳۹۱/۱۰/۲۸ اراده آزاد و ضرورت علّی با رویکرد فلسفی غلامرضا فیاضی، حسن رمضانی و سلیمانی امیری محمد رضاپور نمایش
۴ ۳۶ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ اراده آزاد و موجبیت؛ آزادی یا جبر اجتماعی مسعود آذربایجانی، محمود رجبی و اکبر میرسپاه حسین بستان نمایش
۵ ۳۸ ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ هوش مصنوعی از دیدگاه فلسفه غلامرضا فیاضی و علی اکبر رشاد مسعود آذربایجانی نمایش
۶ ۴۱ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ ظرفیت شناسی علم اصول فقه برای علوم انسانی محمد غروی، حمید شهریاری و محمد عباس زاده جهرمی بهروز مینایی نمایش

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ ۲۷ ۱۳۹۰/۰۱/۲۵ علیت در علم و فلسفه غلامرضا فیاضی و مهدی گلشنی علی عباسی نمایش
۲ ۲۸ ۱۳۹۰/۰۲/۰۸ چیستی فلسفه تطبیقی غلامعلی حداد عادل و حمید پارسانیا محمد فتحعلی خانی نمایش
۳ ۲۹ ۱۳۹۰/۰۸/۰۵ قانون و نظریه‌های علوم طبیعی از نگاه فلسفه ابوالفضل کیاشمشکی و منصور نصیری ابوالحسن حسنی نمایش
۴ ۳۰ ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ رابطه نفس و بدن ۱ غلامرضا فیاضی و عبدالرسول عبودیت علی شیروانی نمایش
۵ ۳۱ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ بررسی مسئله استقراء علی عباسی و منصور نصیری سید محمدتقی موحد ابطحی نمایش
۶ ۳۲ ۱۳۹۰/۱۲/۰۴ رابطه نفس و بدن ۲ سید محمد غروی، غلامرضا فیاضی و عبدالرسول عبودیت علی شیروانی نمایش

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ ۲۳ ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ همایش دین و فلسفه آیت الله عبدالله جوادی آملی،آیت الله محمدتقی مصباح یزدی و غلامرضا اعوانی علی عباسی نمایش
۲ ۲۴ ۱۳۸۹/۱۰/۲۳ ماده در فلسفه و فیزیک غلامرضا فیاضی و مهدی گلشنی علی عباسی نمایش
۳ ۲۵ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ زمان در فلسفه و فیزیک رضا حاجی ابرهیم، علی عباسی و مهدی منفرد ابوالفضل کیاشمشکی نمایش
۴ ۲۶ ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ تأثیر تعصبات مسیحیت بر علم معاصر پروفسور راجو حمید پارسانیا نمایش

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ ۱۹ ۱۳۸۸/۰۷/۱۶ معرفت شناسی عرفانی یا ارزش معرفتی مکاشفات عرفانی محمدمهدی مهندسی و سید یدالله یزدان‌پناه محمدمهدی گرجیان نمایش
۲ ۲۰ ۱۳۸۸/۰۹/۰۵ علم دینی، چیستی و امکان مسعود آذربایجانی، حسین بستان و حسین سوزن چی محمد فتحعلی خانی نمایش
۳ ۲۱ ۱۳۸۸/۱۰/۱۷ نقد و بررسی معرفت‌شناسی کانت احمد احمدی و غلامعلی حداد عادل محمد محمدرضائی نمایش
۴ ۲۲ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ فلسفه حقوق بشر همایون همتی علی عباسی نمایش

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ ۱۰ ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ نقد و بررسی تطور تاریخی تشیع محمد تقی سبحانی، سید محمد کاظم طباطبایی و یوسفی غروی علی عباسی نمایش
۲ ۱۱ ۱۳۸۷/۰۷/۲۵ نقد و بررسی عرفان های کاذب
عبدالحسین خسروپناه، محمد فنایی

اشکوری و احمد حسین شریفی

ابوالفضل کیاشمشکی نمایش
۳ ۱۲ ۱۳۸۷/۰۸/۰۲ وحی و زبان قرآن مرتضی جوادی، علیرضا قائمی‌نیا و ابوالفضل ساجدی علی عباسی نمایش
۴ ۱۳ ۱۳۸۷/۰۸/۳۰ تبیین وحی از منظر عرفان و نقد برداشتهای ناروا
حمید پارسانیا، محمدمهدی مهندسی و

سید یدالله یزدان‌پناه

محسن میری نمایش
۵ ۱۵ ۱۳۸۷/۱۰/۲۶ وحی و تجربه دینی علیرضا قائمی‌ نیا و ابوالفضل ساجدی علی شیروانی نمایش

ردیف

شماره مسلسل

تاریخ برگزاری

موضوع

کارشناس/ کارشناسان
آقایان

دبیر علمی

خلاصه

متن اصلی

۱ ۰۸ ۱۳۸۶/۰۹/۲۲ ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن ۱
علی ربانی گلپایگانی
و

علی مؤمنی

حسن معلمی نمایش
۲ ۰۹ ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن ۲
علی ربانی گلپایگانی
و

نجم‌الدین طبسی

حمیدرضا رضانیا نمایش