کتاب “بنیان‌های نظری هنر اسلامی با تأکید بر حکمت متعالیه” منتشر شد.

تولید اثر هنری زیبا، از امور فطری است. در تمدن اسلامی نیز آثار هنری، از جایگاهی ویژه برخوردار بوده و توجه مخاطبان را به خود جلب کرده است. اگرچه اهتمامی برای طرح مباحث نظری هنر اسلامی، وجود نداشته است، اما می‌توان با عنایت به تعالیم حکمت اسلامی، بنیان‌های نظری «هنر اسلامی» را استنباط نمود.

در سال‌های اخیر پژوهش‌هایی درباره هنر اسلامی انجام شده است. با این وجود، دو نوآوری در کتاب “بنیان‌های نظری هنر اسلامی با تأکید بر حکمت متعالیه”  نسبت به سایر آثاری که درباره هنر اسلامی نگارش شده عبارتند از: 1. تبیین مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌‌شناختی، دین‌شناختی، ارزش‌شناختی و زیبایی‌شناختی هنر اسلامی؛ 2. عنایت به حکمت اسلامی، به‌خصوص حکمت متعالیه در بیان مبانی حکمت هنر اسلامی.

این کتاب با همت انتشارات حکمت اسلامی منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت.