گروه فلسفه اخلاق

» گروه علمي فلسفه اخلاق از جمله گروه هاي علمي است كه در حال حاضر داراي 22 عضو فعال مي باشد كه بصورت مستمر هر دو هفته يكبار چهارشنبه شب ها جلسه برگزاري مي نمايند كه موضوعات علمي محور مباحث گروه مي باشد كه توسط اعضاء مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد. هم اكنون حجت الاسلام و المسلمين مجتبی مصباح مدير گروه و حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش دبیری گروه فلسفه اخلاق را برعهده دارند.

ليست جلسات و موضوعات گروه علمی فلسفه اخلاق + خلاصه بحث

اعضاي گروه علمي فلسفه اخلاق :

ردیف حضرات آقایان ردیف حضرات آقایان
1 حسین احمدی 8 وحید واحد جوان
2 علی احمدی 9 مجتبی مصباح
3 محمد علی خزائلی 10 علیرضا میرزائی
4 جمال سروش 11 امین احمدی
5 علی جمعه مظفری 12 احمد محمدی پیرو
6 محمدی منفرد 13 محمد عالم زاده نوری
7 محیطی