یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار شد.

یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “حکمرانی و سیاست گذاری از منظر فلسفه سیاسی اسلامی”(جلسه یازدهم) با حضور و هم اندیشی اعضاء محترم گروه سه شنبه 12 اردیبهشت 1402ساعت 19:30 به صورت مجازی برگزار شد.