کتاب”حکمت صدرایی؛ شرح تعلیقه بر الشواهد الربوبیه(جلد چهارم)” منتشر شد

” کتاب حکمت صدرایی؛ شرح تعلیقه بر الشواهد الربوبیه(جلد چهارم)” از سوی انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد.

کتاب شریف «الشواهد الربوبیه» از میان کتب ملاصدرا جهت فهم حکمت متعالیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، زیرا بعد از اسفار نوشته شده، تطویل اسفار را ندارد، و نسبتاً جامع افکار ملاصدراست. این کتاب نیازمند شرح، تبیین و تعلیقه جهت رفع اغلاق و غنی‌سازی با دیگر کتب ملاصدرا می‌باشد و در نهایت نقد و بررسی مطالب آن، موجب رشد و پویایی فلسفه اسلامی است.

جلد چهارم حکمت صدرایی به مباحث معاد؛ مقدمات و نتایج آن می‌پردازد.