“یادنامه علامه طباطبایی(ره)؛ دفتر چهارم” منتشر شد

“یادنامه علامه طباطبایی(ره)؛ دفتر چهارم” از سوی انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد.

علامه سیدمحمد حسین طباطبایی(ره) در طول عمر با برکت خود، با گفت‌وگوهای علمی، تدریس، تألیف و پرورش شاگردان فرهیخته، نقشی کم‌نظیر و ستودنی در احیاء و گسترش حکمت اسلامی در عصر معاصر داشتند.

اجلال از مقام علمی این حکیم متأله و بازخوانی آراء، آثار و اندیشه‌های ماندگار این عالم عامل، تأثیر به‌سزایی در ترویج و توسعه گفتمان حکمت اسلامی دارد.

دفتر چهارم یادنامه علمی علامه طباطبایی۶ حاوی مجموعه مباحث و مطالب چهارمین ویژه‌ برنامه‌های بزرگداشت علامه طباطبایی می‌باشد که در سال ۱۳۹۷از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی برنامه‌ریزی و اجرا شد.