دویستمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود

دویستمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع تحلیل انتقادی دیدگاه هیوم در باب منشا و مفاد اعتقاد به وجود خارجی“ با ارائه “آقای دکتر میثم شادپور“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۲۱ دی ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.