سی امین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی برگزار می شود

سی امین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع ضرورت امتداد فلسفه در حکمت عملی به لحاظ غایت(جلسه دوم)” با ارائه “حجت الاسلام محمد تقی شفیعی“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۲۲ دی ۹۸ ساعت ۱۸ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.