ششمین جلسه گروه علمی فلسفه غرب برگزار می شود

ششمین جلسه گروه علمی فلسفه غرب با موضوع “نقش ارسطو در فلسفه اسلامی:ارسطو گرایی یا ارسطو زدگی با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین یارعلی فیروز جائی” با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۲۸ دی ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.