برگزاری جلسه کارگروه بین الملل

جلسه کارگروه بین الملل و شورای سیاستگذاری فصلنامه خبری فلسفه اسلامی Islamic Philosophy Monitor یکشنبه ۶ بهمن ۹۸ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن قمی معاونت بین الملل مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از  آماده سازی اولین شماره فصلنامه خبری فلسفه اسلامی ارائه و در خصوص گیرندگان و مخاطبان فصلنامه، خط و مشی دومین شماره، نظارت و ارزیابی، تعامل با مراکز فلسفی داخلی و خارجی، راه اندازی بانک اطلاعات و … تصمیمات لازم اتخاذ شد. همچنین در خصوص پذیرش اعضای خارجی که آشنا به حکمت و فلسفه اسلامی می باشند، راه اندازی نمایندگی و خارج از کشور گفتگو های مناسبتی صورت گرفت که مقرر شد در جلسه آینده آئین نامه پذیرش عضویت، و آئین نامه تاسیس و راه اندازی شعب مورد بررسی و تدوین نهایی قرار گیرد.