لوح سپاس همایش کتاب سال حوزه به مجمع عالی حکمت اسلامی

لوح سپاس بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه به مجمع عالی حکمت اسلامی اهداء شد.

این لوح به پاس چاپ و نشر مجموعه آثار آقاعلی مدرس زنوزی از سوی انتشارات حکمت اسلامی وابسته به مجمع عالی حکمت اسلامی از سوی شورای علمی بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه به مجمع عالی حکمت اسلامی اهداء شد.

همایش حکیم طهران؛ نکوداشت آقاعلی مدرس زنوزی اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی در تهران و قم برگزار شد و مجموعه آثار آقاعلی مدرس زنوزی در ۵ جلد از سوی احیاء آثار همایش تدوین و تصحیح و توسط انتشارات حکمت اسلامی منتشر و عرضه گردید.