دویست و دومین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود

دویست و دومین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع زمین های نسبی گرایی معرفتی در تفکر ویتگنشتاین متاخر“ با ارائه “حجت الاسلام دکتر عبدالله محمدی“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۱۹ بهمن ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.