سی و یکمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی برگزار می شود

سی و یکمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع کنکاشی دوباره در چیستی عقل عملی نزد فارابی” با ارائه “حجت الاسلام زهیر انصاریان“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.