نود و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

نود و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع مبانی فلسفی نظم اجتماعی در فلسفه اسلامیبا ارائهآقای دکتر محمد پزشگیو با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸ ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.