یکصد و هشتاد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع تاملی بر متافیزیک اعتباریات“ با ارائه “حجت الاسلام دکتر عبدالله فتحی“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.