“جایگاه روش تجربی در علوم انسانی“در جلسه گروه علمی علوم انسانی

یکصدمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع جایگاه روش تجربی در علوم انسانی“ با ارائه “حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.