نود و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

نود و هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی به صورت مجازی با موضوع هم اندیشی و تحلیل کووید ۱۹(کرونا) از منظر فلسفه سیاسیسه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹ ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۳ برگزار می شود.