برنامه ضیافت سیمای قرآن با معرفی آقاعلی مدرس

برنامه ضیافت شبکه قرآن و معارف سیما که در ماه مبارک رمضان هر روز از ساعت ۱۹ الی ۲۰ به صورت زنده پخش می شود، موضوع برنامه ۱۱ ماه مبارک خود را به معرفی آقاعلی مدرس زنوزی اختصاص داد.

این برنامه سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹ مطابق با ۱۱ ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۹ الی ۲۰ بصورت زنده پخش و محمدباقر خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی و دبیر اجرایی همایش ملی حکیم طهران به نکوداشت مقام علمی آقا علی مدرس زنوزی ضمن اشاره به زیست نامه، به معرفی شخصیت علمی، اخلاقی، نوآوری و آثار علمی حکیم موسس پرداخت و گزارشی از همایش و احیاء و تصحیح آثار آقاعلی مدرس ارائه شد.

پخش مستندهای مربوط به زندگی نامه و ابعاد علمی آقاعلی مدرس از دیگر بخش های برنامه ضیافت بود.