پنجاه و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود

پنجاه و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع حس به مثابه تجربه هنری در عرفان ابن عربی“ با ارائه “آقای دکتر صدفی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۳ تیر ۹۹ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.