دومین دوره انتخابات شورای اجرایی شعبه اصفهان برگزار می شود.

دومین دوره انتخابات شورای اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان چهارشنبه ۴ تیر در دفتر شعبه برگزار می شود.

این برنامه چهارشنبه ۴ تیر از ساعت ۹:۳۰ با برگزاری نشست علمی با موضوع بررسی و تحلیل حرکت جوهری نفس و پاسخ به شبهات آن و با ارائه حجت الاسلام و المسلمین استاد حسن معلمی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) آغاز می شود و برنامه مجمع عمومی و برگزاری دومین دوره انتخابات شورای اجرایی از ساعت ۱۱ و با حضور اعضای پیوسته شعبه برگزار  می شود.

دفتر شعبه اصفهان مجمع عالی حکمت اسلامی در مدرسه علمیه صدرخواجو در چهارباغ خواجو واقع است که فعالیت های علمی(آموزشی و پژوهشی) خود را در همین محل برگزار می کند.