ویژه برنامه فرهنگی – اعتقادی «پرسمان»

«پرسمان» عنوان ویژه برنامۀ فرهنگی- اعتقادی است که از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی تهیه، تنظیم و به صورت مجازی پخش و منتشر می شود. با توجه به شرایط کرونایی کشور و تحت تاثیر قرار گرفتن امور فرهنگی- اعتقادی، مجمع عالی حکمت اسلامی بخش اول مجموعه «پرسمان» را با رویکرد پاسخ به شبهات کرونایی آماده و در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.

در این ویژه برنامۀ اعتقادی «پرسمان»، تلاش شده است برخی از شبهات اعتقادی مرتبط با کرونا مطرح شده و توسط اساتید و کارشناسان متخصص پاسخ های لازم ارائه شود. این مجموعه در قالب مستندهای  تصویری کمتر از ۷ دقیقه، تهیه شده است که از طریق فضاهای مجازی زیر منتشر می شود.

aparat.com/hekmateislami
instagram.com/hekmate_islami
@hekmateislami