یکصد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

یکصد و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “ادلّه ضرورت تشکیل دولت از منظر فلسفه سیاسی اسلامی” سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹، ساعت ۲۰ به صورت مجازی برگزار می شود.