یکصد و پانزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود

یکصد و پانزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع باز تبیین نسبت تعقل و تعبد“ با ارائه “حجت الاسلام دکتر محمد جعفری“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹ ساعت ۱۹ به صورت مجازی برگزار می شود.