دویست و ششمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود

دویست و ششمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع شهود حسی“ با ارائه “حجت الاسلام شریفی“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۱۲ مهر ۹۹ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.