سی و هفتمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی برگزار می شود

سی و هفتمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع گذاری بر سعادت انسان در آیینه نگاه فارابی (۲)” با ارائه “حجت الاسلام جواد دلپذیر“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۱۳ مهر ۹۹ ساعت ۱۸:۴۵ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.