دویست و چهارمین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود

دویست و چهارمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع چالش جمع امامت ونبوت تبلیغی“ با ارائه “حجت الاسلام دکتر محمد باقر قیومی” با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۲۲ مهر ۹۹ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی) برگزار می شود.