یکصد و نودمین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار می شود

یکصد و نودمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع دلیل عقلی بر خلود عذاب“ با ارائه “آیت الله فیاضی“ و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲۶ شهریور ۹۹ ساعت ۲۰:۱۵ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.