سی و ششمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی برگزار می شود

سی و ششمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع وحدت یا تغایر عقل عملی و عقل نظری” با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین جمال سروش“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۹ ساعت ۱۷:۴۵ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.