یکصد و سی و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق برگزار می شود

یکصد و سی و ششمین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق به صورت مجازی با موضوع بررسی تطبیقی معیار ارزش های اخلاقی در اندیشه شهید صدر و کانت” با ارائه “حجت الاسلام لاهوتیان” با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲۶ شهریور ۹۹ ساعت ۱۸ برگزار می شود.