یکصد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

یکصد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “شناخت وساخت در نظام اجتماعی” با ارائه “آقای دکتر محمود حکمت نیا” سه شنبه ۱۸ شهریور ۹۹، ساعت ۲۱ به صورت مجازی برگزار می شود.