یکصد و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

یکصد و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “ادلّه ضرورت تشکیل دولت از منظر فلسفه سیاسی اسلامی” سه شنبه ۲۹ مهر ۹۹، ساعت ۲۰ به صورت مجازی برگزار می شود.