یکصد و شانزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود

یکصد و شانزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع بررسی و نقد تقابل نظریه فرگشت با برهان نظم از دیدگاه داوکینز با ارائه “حجت الاسلام دکتر حامد ساجدی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۲۹ مهر ۹۹ ساعت ۱۹ به صورت مجازی برگزار می شود.