دومین شماره فصلنامه خبری حکمت اسلامی به زبان انگلیسی منتشر شد.

دومین شماره فصلنامه خبری حکمت اسلامی Islamic Philosophy Monitor به زبان انگلیسی و به صورت الکترونیکی از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.

مخاطب اصلی فصلنامه خبری حکمت اسلامی Islamic Philosophy Monitor اساتید، نخبگان و فرهیختگان علوم عقلی و مراکز مرتبط با علوم عقلی در خارج از کشور می باشند.

در دومین شماره از این نشریه خبری معرفی بنیاد مطالعات اسلامی روسیه، بررسی ظرفیت های بین المللی حکمت اسلامی در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علی عباسی ریاست جامعه لمصطفی العالیمه، معرفی کتاب و فصلنامه، گزارش نشست و جلسات علمی، معرفی مرکز تخصصی فلسفه اسلامی حوزه علمیه قم و … منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

فصلنامه خبری حکمت اسلامی Islamic Philosophy Monitor به صاحب امتیازی مجمع عالی حکمت اسلامی و با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن قمی معاون بین الملل مجمع عالی حکمت اسلامی و زیر نظر شورای سیاستگذاری هر سه ماه یکبار و به زبان انگلیسی منتشر و گزارشی از اخبار و ظرفیت های حکمت اسلامی را در سطح بین الملل منتشر و اطلاع رسانی خواهد کرد. گرچه زبان اصلی فصلنامه انگلیسی می باشد اما قرار است بزودی به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شود.