دویست و هفتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود.

دویست و هفتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی (سلسله جلسات ششمین بزرگداشت علامه طباطبایی ره) با موضوع “رئالیسم از دیدگاه علامه طباطبائی”با ارائه حجت الاسلام دکتر مهدی عبداللهی شنبه ۲۴ آبان در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی) برگزار می شود.