“شیعه در اسلام، علامه طباطبائی و مستشرقان” در گروه علمی فلسفه

یکصد و نود و دومین جلسه گروه علمی فلسفه (سلسله جلسات ششمین بزرگداشت علامه طباطبایی ره) با موضوع “شیعه در اسلام، علامه طباطبائی و مستشرقان” با ارائه دکتر حسین کلباسی اشتری چهارشنبه ۲۱ آبان ساعت ۱۹ (حضوری و مجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.