دوره های بلند مدت

ردیف آقایان اساتید موضوعات مکان زمان لینک کلاس
روز ساعت
۱ ابوالقاسم‌زاده                 مجید نهایه الحکمه (مرحله هشتم) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۶ هرروز ۸-۷  
۲ اسحاق‌نیا                   سید‌رضا اسفار جلد ۹ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام۱ هرروز دو ساعت به غروب حضوری
۳ اعلائی بنابی                   علی نهایه الحکمه (از ابتداء) پردیسان، هزاره نهم، مسجد امام سجاد۷ هرروز ۱۰-۹  
۴ افشارپور                     مجتبی نهایه الحکمه (مرحله الثامنه) مدرسه صاحب الامر ۷، مدرس ۵ هرروز ۱۲-۱۱ https://eitaa.com/joinchat/335020101C6403b70fb9

https://vcpro.ir/aghayed13496

۵ افشارپور                     مجتبی محاضرات فی الالهیات(نبوت) مدرس صاحب الزمان۷، مدرس ۱۱ پنجشنبه ها ۱۲-۱۱ https://eitaa.com/joinchat/4085710894Ce647e67e3a
۶ افشاگر                  احمد زکی نهایه الحکمه (پایه دهم) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۳ هروز ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/joinchat/1607729221C374d66953
۷ افشاگر                  احمد زکی محاضرات فی الالهیات(پایه هشتم) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۴ پنج شنبه ها ۱۲-۱۱ https://eitaa.com/joincha/1607729221C374d66953b
۸ امینی‌نژاد                      علی اسفار جلد ۳ (ادامه سال قبل) مدرسه سعادت هرروز ۱۰-۹ @dorous_ostad_amininejad
۹ امینی‌نژاد                      علی نهایه الحکمه (ادامه سال قبل) مدرسه امام کاظم۷ هرروز ۱۲-۱۱ @dorous_ostad_amininejad
۱۰ پارسانیا                       حمید اسفار جلد ۶ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ شنبه تا سه شنبه ۸-۷ https://el.esra.ir/ch/asfar-jeled-6-telaahia
۱۱ پارسانیا                       حمید شرح اصول کافی (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ چهارشنبه ها ۸-۷ https://el.esra.ir/ch/asfar-jeled-6-telaahia
۱۲ تحریری                  محمد باقر شرح نهج البلاغه(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها یک ساعت به غروب  
۱۳ جوادی آملی                مرتضی اسفار جلد ۹ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ هرروز ۱۱-۱۰ https://el.esra.ir/ch/falsafe-asfar-jelde9
۱۴ جوادی گیلانی          محمد هادی اشارات نمط ۹ مدرسه فیضیه، مدرس ۱۳ یکشنبه تا چهارشنبه ۱۲-۱۱ https://eitaa.com/joinchat/4012834864C73b302cd86
۱۵ جوادی گیلانی          محمد هادی تفسیر المیزان مدرسه فیضیه، مدرس ۱۳ شنبه ها ۱۲-۱۱ https://what.sapp.ir/dorosjavadigilani
۱۶ جولائی‌فر                   مجتبی بدایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۵ سه شنبه و جهارشنبه ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/joinchat/3670081581C31764fac37
۱۷ جولائی‌فر                   مجتبی محاضرات فی الهیات با تطبیق محتوایی باب حادی عشر مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۵ شنبه‌ها ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/joinchat/422314029C31bcd7f1e8
۱۸ حشمت‌پور              محمدحسین طبیعیات شفاء (بخش حیوان) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۸-۷ https://eitaa.com/heshmatpoor
۱۹ حشمت‌پور              محمدحسین اسفار جلد ۶ (ادامه سال قبل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۹-۸ https://eitaa.com/heshmatpoor
۲۰ حشمت‌پور              محمدحسین منطق شفاء(مدخل) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) یکشنبه تا چهارشنبه ۱۰-۹ https://eitaa.com/heshmatpoor
۲۱ حشمت‌پور              محمدحسین شرح منظومه (حکمت) مدرسه حضرت آیت‌الله بروجردی۱ (خان) هرروز ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/heshmatpoor
۲۲ حشمت‌پور              محمدحسین شرح توحید صدوق (جلد ۲) مدرسه فیضیه پنج‌شنبه‌ها ۹ ۷:۳۰ https://eitaa.com/heshmatpoor
۲۳ حشمت‌پور              محمدحسین شرح منازل السائرین مدرسه فیضیه پنج‌شنبه‌ها ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/heshmatpoor
۲۴ ربانی‌گلپایگانی                 علی خارج علم کلام، مبانی اجتهاد در علم کلام مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه شنبه تا دوشنبه ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/kharejkalam
۲۵ ربانی‌گلپایگانی                 علی امامت (بر اساس کتاب المراجعات) مدرسه فیضیه، مدرس  زیر کتابخانه سه شنبه و چهارشنبه ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/kharejkalam
۲۶ رسالتی                       سعید بدایه الحکمه مصلی یکشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه ۱۲-۱۱ https://eitaa.com/joinchat/2964455489G94b6c74d0d
۲۷ رسالتی                       سعید محاضرات فی الالهیات(پایه هفتم) پردیسان، مسجد حضرت زینب۳ یکشنبه‌ها یک ساعت به غروب https://eitaa.com/joinchat/4045733953G774fb45907
۲۸ رضاپور                                          محمد شرح منظومه (حکمت) انلاین چهارشنبه و پنج‌شنبه‌ها ۱۲-۱۱  
۲۹ رمضانی                      حسن مصباح الانس مجمع عالی حکمت اسلامی شنبه تا سه شنبه یک ساعت به مغرب  
۳۰ رمضانی                      حسن منتهی المدارک (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه شنبه‌تا دوشنبه ۸-۷  
۳۱ رمضانی                      حسن شرح الاسماء( ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه،  مدرس زیر کتابخانه سه‌شنبه، چهارشنبه ۸-۷  
۳۲ زمانی قمشه‌ای                 علی اسفار جلد ۷ (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، حجره ۲۵ هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء  @zamanighomshei
۳۳ سخاوتیان                  سید امیر محاضرات فی الالهیات(پایه هفتم) میدان روح الله مدرس صاحب الزمان۷ پنج‌شنبه‌ها ۹-۸ https://eitaa.com/sekhavatian_theology
۳۴ سخاوتیان                  سید امیر بدایه الحکمه (از ابتداء) میدان روح الله مدرس صاحب الزمان۷ روزهای زوج بعد از نماز ظهر و عصر https://eitaa.com/sekhavatian_philosophy
۳۵ سعیدی حسینی      سیدمحمدحسین نهایه الحکمه (مرحله نهم) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی، مدرس ۶ هرروز ۹-۸ حضوری
۳۶ سلیمانی امیری              عسکری حکمت الاشراق (ادامه بحث نقد فلسفه مشاء) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان۷ هرروز ۸-۷ حضوری
۳۷ سوری                     روح الله شرح اشارات و تنبیهات (نمط چهارم) مدرسه سعادت مدرس ۵ هرروز ۸-۷ https://eitaa.com/aqlemonavar
۳۸ شاکری                         رضا شرح منظومه (معاد) مدرسه سعادت، مدرس ۴ هرروز ۹-۸ https://eitaa.com/joinchat/2383216715G4085e68c02
۳۹ شیروانی                                               علی اسفار جلد ۱(ادامه سال قبل) پردیسان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یکشنبه تا سه شنبه ۱۴-۱۳ حضوری
۴۰ طباطبایی                  سیدعلی اسفار جلد ۷ مدرسه فیضیه، مدرس حضرت معصومه۳ هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء https://eitaa.com/joinchat/3421503554Ce4345be23b
۴۱ طباطبایی                 سیدمحمد نهایه الحکمه (مرحله نهم) مدرسه فیضیه، مدرس ۲۸ هرروز ۱۰-۹ https://eitaa.com/joinchat/3899523139C971a59caf4

http://www.madras-online.com

۴۲ طباطبایی                 سیدمحمد شرح اشارات و تنبیهات مدرسه حکمت، مجتمع امام خمینی طبقه دوم سه‌شنبه‌ها ۱۷-۱۵
۴۳ غفاری                    ابوالحسن اسفار جلد دوم مدرسه فیضیه ، مدرس ۱۱ هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء  
۴۴ غفاری                    ابوالحسن شواهد الربوبیه(حکمت متعالیه۲) جامعه الزهرا۳ چهارشنبه‌          پنج‌شنبه ۱۲ – ۱۰            ۱۰- ۸  
۴۵ فاضل  گلپایگانی         محمدحسن تفسیر سوره بقره مدرسه آیت الله گلپایگانی۱ مدرس ۲۵ چهارشنبه‌ها ۸-۷ حضوری
۴۶ فاضل گلپایگانی          محمدحسن شرح نهج البلاغه(خطبه ۹۲) مدرسه آیت الله گلپایگانی۱ چهارشنبه‌ها ۸-۷ حضوری
۴۷ فاضل گلپایگانی          محمدحسن عرفان اهل بیتی مدرسه فیضیه، مدرس حضرت امام۱ هرروز بعد از نماز مغرب وعشاء حضوری
۴۸ فریدونی                محمدمهدی بدایه‌الحکمه (از ابتدا) مدرس صاحب الزمان۷، مدرس ۲ شنبه تا دوشنبه بعد از نماز مغرب وعشاء https://eitaa.com/bedayatolhekmatqom 
۴۹ فیاضی                     غلامرضا اسفار جلد۲ (بحث واحد و کثیر) مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی۱ شنبه تا سه شنبه ۱۰-۹  
۵۰ فیاضی                     غلامرضا مبانی حکمت متعالیه (ادامه سال قبل) مؤسسه آموزشی و پژوهشی  امام خمینی۱ چهارشنبه ها ۱۰-۹  
۵۱ گرجیان                 محمدمهدی اسفار جلد ۳(ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ شنبه تا سه شنبه ۸-۷ https://chat.whatsapp.com/GwQIGoem0wiCpGo13zjznC
۵۲ گرجیان                 محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) مدرسه فیضیه، مدرس ۱۴ چهارشنبه ها ۸-۷ https://chat.whatsapp.com/GwQIGoem0wiCpGo13zjznC
۵۳ گرجیان                 محمدمهدی صحیفه سجادیه (ادامه سال قبل) میدان روح‌الله، مدرس صاحب الزمان۷ چهارشنبه ها ۹-۸ https://chat.whatsapp.com/GwQIGoem0wiCpGo13zjznC
۵۴ محمدی               مطلوب‌حسین شرح اشارات (نمط سوم) مدرسه مولی الموحدین، مدرس ۲ هرروز ۱۲-۱۱  
۵۵ محمدی               مطلوب‌حسین کشف المراد (بحث امامت از روایات) – به زبان اردو مسجد اعظم، شبستان سوم هرروز بعد ازنماز مغرب وعشاء https://join.skype.com/ieMXedMyvUV9
۵۶ محمدی قاینی                 محمد اسفار جلد ۸ مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۲۰۵ هرروز ۱۱-۱۰  
۵۷ محیطی اردکان           محمدعلی بدایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه علمیه امام صادق۷ کوچه ۱۷ چهارمردان دوشنبه تا چهارشنبه ۱۱-۱۰  
۵۸ معلمی                        حسن الشواهد الربوبیه (ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها ۱۱-۱۰  
۵۹ معلمی                        حسن تمهید القواعد(ادامه سال قبل) مجمع عالی حکمت اسلامی چهارشنبه ها ۱۲-۱۱  
۶۰ منصوری                      مهدی نفس شناسی در حکمت متعالیه مدرسه سعادت، مدرس ۲ هرروز ۷:۱۰ – ۶:۳۰ @kanoon_tafakor
۶۱ منصوری                      مهدی نهایه الحکمه(مبحث حرکت) مدرسه سعادت، مدرس ۲ هرروز ۸ – ۷:۱۵ @kanoon_tafakor
۶۲ منصوری                      مهدی شرح توحید صدوق مرکز تخصصی فلسفه هرروز یک ساعت به اذان ظهر @kanoon_tafakor
۶۳ منصوری                      مهدی نهایه الحکمه (مرحله اول و هشتم) مرکز تخصصی فلسفه، مدس ۵ هرروز یک ساعت بعد از نماز ظهر و عصر @kanoon_tafakor
۶۴ نائیجی                 محمدحسین حکمت الاشراق(ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۸-۷ حضوری
۶۵ نائیجی                 محمدحسین اسفار جلد۹ (ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۹-۸ حضوری
۶۶ نائیجی                 محمدحسین الهیات شفاء(ادامه سال قبل) چهارمردان، مسجد امام حسن مجتبی۷ هرروز ۱۱-۱۰ حضوری
۶۷ نبویان                    سید اباذر بدایه الحکمه(از ابتداء) دارالعلم امام حسن۷، جنب مسجد سلماسی هرروز ۱۲-۱۱ https://eitaa.com/joinchat/3339190339C975411400e
۶۸ یزدان‌پناه                 سیدید‌الله تفسیرالمیزان مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی یکشنبه تا سه‌شنبه ۱۱-۹ https://eitaa.com/Nasimehekmat_Tafsir
۶۹ یزدان‌پناه                 سیدید‌الله خارج نهایه الحکمه (ادامه سال قبل) مسجد حضرت آیت‌الله جوادی آملی شنبه تا سه شنبه ۱۱-۱۰ https://eitaa.com/nasimehekmat_KharejNehayeh
۷۰ یزدان‌پناه                 سیدید‌الله اسفار جلد ۸ (ادامه سال قبل) موسسه نفحات، خ عطاران، کوچه ۸، فرعی اول یکشنبه، سه‌شنبه یک ساعت به مغروب https://eitaa.com/nasimehekmat_nafseasfar
۷۱ یوسفی                   محمدتقی شواهد الربوبیه(مشهد دوم) مدرسه معصومیه (خواهران) چهارشنبه ها ۱۰-۸  
۷۲ یوسفی                   محمدتقی نهایه الحکمه (از ابتداء) مدرسه امام کاظم۷، مدرس ۳۰۵ دوشنبه و سه شنبه ۱۲-۱۰ https://eitaa.com/joinchat/2255618116Ccf5712f25f 

 

۷۳ یوسفی                   محمدتقی نفس مدرسه معصومیه (خواهران) چهارشنبه‌ها ۱۲-۱۰ https://eitaa.com/joinchat/1694629953Ga3dcbed485
۷۴ یوسفی                   محمدتقی اشارات مدرسه معصومیه (خواهران) چهارشنبه ها ۱۶-۱۴