یکصد و دهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و دهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “عدالت، جنسیت و خلاءهای نظری در دیدگاه اسلامی” با ارائه سرکار خانم فریبا علاسوند ( استادیار پژوهشکده زن و خانواده)” سه شنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۸:۴۵ به صورت مجازی برگزار می شود.