“بررسی ادله منکرین خلود عذاب (جلسه دوم)” در جلسه گروه علمی فلسفه

یکصد و نود سومین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “بررسی ادله منکرین خلود عذاب (جلسه دوم)” با ارائه حجت الاسلام زمانی قمشه ای چهارشنبه ۱۹ آذر ۹۹ ساعت ۱۸:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری ومجازی برگزار شد.