“دلیل اجتماعی بر ضرورت وحی در دیدگاه فیلسوفان” در جلسه کارگروه حکمت عملی

سی و نهمین جلسه کار گروه حکمت عملی با موضوع “دلیل اجتماعی بر ضرورت وحی در دیدگاه فیلسوفان” با ارائه حجت الاسلام مهدی منصوری یکشنبه ۲۳ آذر ۹۹ ساعت ۱۵:۴۵ (حضوری و مجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.