کتاب “یادنامه علمی علامه طباطبایی(دفتر پنجم)” منتشر شد.

کتاب “یادنامه علمی علامه طباطبایی(دفتر پنجم)” توسط مجمع عالی حکمت اسلامی تهیه و تنظیم و به همت انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد.
علامه سیدمحمد حسین طباطبایی(ره) در طول عمر با برکت خود، با گفت‌وگوهای علمی، تدریس، تألیف و پرورش شاگردان فرهیخته و اندیشمند، نقشی کم‌نظیر و ستودنی در احیاء و گسترش حکمت اسلامی در دوران معاصر داشتند. تبییـن شخصیـت علمـی و اخلاقی این حکیم متأله و بازخوانی آراء، آثار و اندیشه‌های ماندگار این عالم عامل، تأثیر به‌سزایی در ترویج و توسعه گفتمان حکمت اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی دارد. دفتر پنجم یادنامه علمی علامه طباطبایی(ره) حاوی مجموعه مباحث و مطالب پنجمین ویژه‌ برنامه‌های بزرگداشت علامه طباطبایی می‌باشد که در سال ۱۳۹۸ از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی برنامه‌ریزی و اجرا شد.