شصت و یکمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود.

شصت و یکمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “نقد مکاتب و سنت های کلان ارتباطی (جلسه سوم)” با ارائه آقای دکتر امیرکاوه سه شنبه ۲ دی ۹۹ ساعت ۱۸ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.