دویست و هشتمین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود.

دویست و هشتمین جلسه گروه علمی کلام با موضوع “(نگاهی به آثار کلامی خواجه نصیرالدین طوسی) مقایسه فصول و تجرید العقائد” با ارائه حجت الاسلام شهسواری سه شنبه ۲ دی ۹۹ ساعت ۱۸:۳۰ به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.