“بررسی ادلّه منکرین خلود عذاب (جلسه سوم)” در جلسه گروه علمی فلسفه

یکصد و نود و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “بررسی ادلّه منکرین خلود عذاب (جلسه سوم)” ارائه حجت الاسلام زمانی قمشه ای چهارشنبه ۳ دی ۹۹ ساعت ۱۸:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.