دویست و هشتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود.

دویست و هشتمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع” تبیین نظریه “شهود عقلی” براساس مبانی حکمت متعالیه” با ارائه حجت الاسلام والمسلمین محمود شریفی شنبه ۶ دی ۹۹ ساعت ۱۸:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.