“بیانات عرفانی فاضل مقداد در انوار جلالیه” در جلسه گروه علمی عرفان

یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوعبا ارائه حجت الاسلام شهسواری چهارشنبه ۱۰ دی ۹۹ ساعت ۱۸:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.