یکصد و سیزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

یکصد و سیزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با هم اندیشی اعضاء محترم در موضوع “عناصر دولت در فلسفه سیاسی اسلامی”(جلسه دوم) سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ ساعت ۲۰ به صورت مجازی برگزار می شود.