یکصد و بیستمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود.

یکصد و بیستمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “الهیات علمی از دیدگاه مک گراث” با رائه حجت الاسلام قلی پور سه شنبه ۲۳ دی ۹۹ ساعت ۱۹ به صورت مجازی برگزار می شود.