“کاربست تحلیل منطقدانان مسلمان از واقع نمایی محاکات در هنر فیلم” در جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات

شصت و دومین جلسه گروه فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “کاربست تحلیل منطقدانان مسلمان از واقع نمایی محاکات در هنر فیلم” با ارائه حجت الاسلام محمد بختیاری سه شنبه ۱۶ دی ۹۹ ساعت ۱۸ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری ومجازی برگزار شد.